Book Navigation
 • SEH
 • Kinder IC
 • Klinisch Fysici
 • Research Critical Care
 • Circulation Practitioners
 • Medicatie
 • Medische Technologie
 • Intensive Care
 • Ventilation Practitioners
 • SEH
 • Kinder IC
 • Klinisch Fysici
 • Research Critical Care
 • Circulation Practitioners
 • Medicatie
 • Medische Technologie
 • Intensive Care
 • Ventilation Practitioners
 • SEH
 • Kinder IC
 • Klinisch Fysici
 • Research Critical Care
 • Circulation Practitioners
 • Medicatie
 • Medische Technologie
 • Intensive Care
 • Ventilation Practitioners
 • Intensive Care
 • Ventilation Practitioners

Het welbekende congres “Topics in Intensive Care” wordt al vele jaren georganiseerd als een ontmoetingsplaats voor alle beroepsgroepen die bij de intensieve zorg zijn betrokken.

Alle betrokkenen werken samen om een multidisciplinair programma neer te zetten. Het gaat hier om IC, ICK en SEH verpleegkundigen en artsen, (kinder)intensivisten , research critical care, ventilation en circulation practitioners, instrumentatietechnici, klinisch fysici en ziekenhuisapothekers.

Mede door het multidisciplinaire karakter is het mogelijk om een gevarieerd en breed programma neer te zetten wat het ook voor de industrie interessant maakt om een bijdrage te leveren als deelnemer, exposant of sponsor.

Namens bestuur en werkgroep van harte welkom op onze website en hopelijk tot ziens op woensdag 13 en/of donderdag 14 december 2017.

Voor vragen kunt u gebruik maken van het contactformulier.

Drager Medical
FHM medical
opsteker
JRM Medical
MA-COM
Franciscus
BD
Halyard
Inter Change
Orionpharma
Fresenius
Merit Medical
Arjo Huntleigh
Skills Meducation
Lowenstein
TMI
Eurostriel
Tishiba
Vygon
Patrick van Veen
The Dare Company
Vyaire
Erben Wennemars
Thermo Scienfitic
Hamilton Medical
interactie
OLVG
De Kroon Medical
Maquet
Cesarmed
Itemedical
Banner aanvragen