Book Navigation
 • SEH
 • Kinder IC
 • Klinisch Fysici
 • Research Critical Care
 • Circulation Practitioners
 • Medicatie
 • Medische Technologie
 • Intensive Care
 • Ventilation Practitioners
 • SEH
 • Kinder IC
 • Klinisch Fysici
 • Research Critical Care
 • Circulation Practitioners
 • Medicatie
 • Medische Technologie
 • Intensive Care
 • Ventilation Practitioners
 • SEH
 • Kinder IC
 • Klinisch Fysici
 • Research Critical Care
 • Circulation Practitioners
 • Medicatie
 • Medische Technologie
 • Intensive Care
 • Ventilation Practitioners
 • Intensive Care
 • Ventilation Practitioners

ZORGELOOS

Lijstweergave | Schematische weergave | PDF downloaden

Dag 1: dinsdag 11 december 2018

11:15 PLENAIR
Voorzitter: Peter Spronk
11:15 Opening
 
11:30 E-nose (elektronische neus)

Spreker: volgt

 
12:00 Uitbraak op een IC, media aandacht?

Spreker: volgt

 
13:00 Orgaandonatie - Zorgeloos dood gaan?

Spreker: volgt

 
13:00 Lunch en bezoek exposanten
 
14:00 Parallelsessies tot 16.15 uur
 
16:15 Zorgeloze NICE registratie?

Spreker: volgt

 
17:00 Borrel
 
18:00 Diner
 
20:00 Avondvoordracht: volgt

Spreker: volgt

 
21:00 Meet and Greet

Avondborrel met de ruimte om in een gezellig sfeer met zijn allen dag 1 af te sluiten, elkaar te ontmoeten, netwerken en elkaar te leren kennen. Heel erg handig (en voordelig) om hiervoor bij het aanmelden optie met hotelovernachting te kiezen.

 
14:00 PARALLELSESSIE MEDISCH
Voorzitter: Peter Spronk, Wim Lagrand, Roy van den Berg
14:00 Analyse van big data

Spreker: volgt

 
14:30 Patient-arts relatie, voldoening van arts en kwaliteit van zorg

Spreker: volgt

 
15:00 IC Outreach, criteria voor zorgeloos IC opname weigering

Spreker: volgt

 
15:30 Thee / koffiepauze en bezoek exposanten
 
14:00 PARALLELSESSIE VERPLEEGKUNDIG
Voorzitter: G. Burggraaf
14:00 CVVH - Citraat en leverfalen

Spreker: volgt

 
14:30 Loop zuiver - zorgeloos beademen bij COPD

Spreker: Michel Vroomans

 
15:00 Hemodynamiek - veneuze return, CVD en vullingsstatus

Spreker: volgt

 
15:30 Thee / koffiepauze en bezoek exposanten
 
13:00 PARALLELSESSIE WORKSHOPS
Voorzitter: Willeke Woensdregt
13:00 Post IC zorg - Family Centered Intensive Care

Spreker: volgt

 
13:45 Echogeleid prikken

Spreker: volgt

 
15:30 Thee / koffiepauze en bezoek exposanten
 

Dag 2: woensdag 12 december 2018

08:45 PLENAIR
Voorzitter: Zoran Trogrlic
08:45 Opening
 
09:00 Vergelijking SAB beleid op de IC - 66 Europese IC afdelingen

Spreker: Mathieu van der Jagt

 
09:25 Welke mensen krijgen geen zorg - triage

Spreker: volgt

 
09:50 Cultuur van de IC - Antropologische benadering van zorgeloos

Spreker: volgt

 
10:15 Pauze
 
10:45 Plenaire sessies
 
16:25 Uitreiking Johan Groeneveld poster award
 
16:30 Keynotespreker - onderwerp volgt
 
17:30 Afsluitende borrel
 
10:45 PARALLELSESSIE VERPLEEGKUNDIG
Voorzitter: G. Burggraaf
10:45 Duurzame inzetbaarheid - ziekteverzuim

Spreker: volgt

 
11:15 Nijmegen Expertisecentrum voor Ontwenning (NExCOB) - 2 jaar verder

Spreker: Marcel Rekers

 
11:45 Circulation practice

Spreker: volgt

 
12:15 Lunch / bezoek exposanten / poster presentaties
 
13:45 Work your curves - workshop curves met Servo U

Spreker: Willemien de Klein

 
14:45 Pauze
 
15:10 Workshop microcirculatie

Spreker: volgt

 
16:00 Pauze
 
10:45 PARALLELSESSIE MEDISCH
Voorzitter: Peter Spronk, Wim Lagrand, Roy van den Berg
10:45 Continue toediening van antibiotica bij wisselende nierfunctie

Spreker: volgt

 
11:15 Aaibaarheidsfactor op de IC?

Spreker: Peter Spronk

 
11:45 Evidence van postoperatief AutoWeaning?

Spreker: volgt

 
12:15 Lunch / bezoek exposanten / poster presentaties
 
13:45 Closed Loop sedatie op de IC

Spreker: volgt

 
14:15 Bloeddruk regulatie bij (neuro) traumapatienten

Spreker: volgt

 
14:45 Pauze
 
15:10 Analyse van Big Data - Automatic Warnings

Spreker: volgt

 
15:35 Remote aansturen van de IC

Spreker: volgt

 
16:00 Pauze

Spreker: volgt

 
10:45 PARALLELSESSIE TECHNIEK
Voorzitter: Janneke Hilderink, Frank Gerritsen, Laurens Reinke
10:45 Convenant - Bevoegdheid en Bekwaamheid vanuit medisch specialist

Spreker: volgt

 
11:15 Convenant - Bevoegdheid en Bekwaamheid vanuit technicus

Spreker: volgt

 
11:45 Nieuwe praktijkgids medische technologie

Spreker: volgt

 
12:15 Lunch / bezoek exposanten / poster presentaties
 
13:45 Hoe hard werkt mijn patient - meten van ademspieractiviteit

Spreker: volgt

 
13:45 Chronobiologie

Spreker: volgt

 
14:45 Pauze
 
15:10 3D lab - UMCG

Spreker: volgt

 
15:35 Human patient simulator

Spreker: volgt

 
16:00 Pauze
 
10:45 PARALLELSESSIE FARMACOLOGIE
Voorzitter: Sander Bouwman
10:45 Workshop - Toxicologie Serious Gaming

Spreker: volgt

 
11:15 Cyanide / zeenuwgassen

Spreker: volgt

 
11:45 Nieuwe drugs / designer drugs

Spreker: volgt

 
12:15 Lunch / bezoek exposanten / poster presentaties
 
13:45 Zorgeloos oud worden - polyfarmacologie

Spreker: volgt

 
14:15 Antistolling / bloedingen

Spreker: volgt

 
14:45 Pauze
 
15:10 Ontzorgen van verpleegkundigen - klinische farmacie - ready to use madicatie

Spreker: volgt

 
15:35 Closed loop medicatie

Spreker: volgt

 
16:00 Pauze
 
10:45 PARALLELSESSIE ONDERZOEK EN INNOVATIE
Voorzitter: Ingrid van den Hul en Willem Dieperink
10:45 Simple Observational Critical Care Studies (SOCCS)
 
11:15 Silent ICU project

Spreker: Elif Ozcan Vieira

 
11:45 Quality of life after coronary bypass

Spreker: Fredrike Zwiers- Blokzijl

 
12:15 Lunch / bezoek exposanten / poster presentaties
 
13:45 Right dose right now

Spreker: volgt

 
14:15 Virtual Reality Bril / PTSS

Spreker: Michel van Genderen

 
14:45 Pauze
 
15:10 Microcirculatie bij patienten met een LVAD

Spreker: volgt

 
15:35 Onderwerp volgt
 
16:00 Pauze
 

Dag 1: dinsdag 11 december 2018

  11:15
PLENAIR
14:00
PARALLELSESSIE MEDISCH
14:00
PARALLELSESSIE VERPLEEGKUNDIG
13:00
PARALLELSESSIE WORKSHOPS
11:15 Opening    
11:30 E-nose (elektronische neus)    
12:00 Uitbraak op een IC, media aandacht?    
13:00 Lunch en bezoek exposanten    Post IC zorg - Family Centered Intensive Care
13:45     Echogeleid prikken
14:00 Parallelsessies tot 16.15 uur Analyse van big data CVVH - Citraat en leverfalen  
14:30   Patient-arts relatie, voldoening van arts en kwaliteit van zorg Loop zuiver - zorgeloos beademen bij COPD  
15:00   IC Outreach, criteria voor zorgeloos IC opname weigering Hemodynamiek - veneuze return, CVD en vullingsstatus  
15:30   Thee / koffiepauze en bezoek exposanten Thee / koffiepauze en bezoek exposanten Thee / koffiepauze en bezoek exposanten
16:15 Zorgeloze NICE registratie?    
17:00 Borrel    
18:00 Diner    
20:00 Avondvoordracht: volgt    
21:00 Meet and Greet    

Dag 2: woensdag 12 december 2018

  08:45
PLENAIR
10:45
PARALLELSESSIE VERPLEEGKUNDIG
10:45
PARALLELSESSIE MEDISCH
10:45
PARALLELSESSIE TECHNIEK
10:45
PARALLELSESSIE FARMACOLOGIE
10:45
PARALLELSESSIE ONDERZOEK EN INNOVATIE
08:45 Opening      
09:00 Vergelijking SAB beleid op de IC - 66 Europese IC afdelingen      
09:25 Welke mensen krijgen geen zorg - triage      
09:50 Cultuur van de IC - Antropologische benadering van zorgeloos      
10:15 Pauze      
10:45 Plenaire sessies Duurzame inzetbaarheid - ziekteverzuim Continue toediening van antibiotica bij wisselende nierfunctie Convenant - Bevoegdheid en Bekwaamheid vanuit medisch specialist Workshop - Toxicologie Serious Gaming Simple Observational Critical Care Studies (SOCCS)
11:15   Nijmegen Expertisecentrum voor Ontwenning (NExCOB) - 2 jaar verder Aaibaarheidsfactor op de IC? Convenant - Bevoegdheid en Bekwaamheid vanuit technicus Cyanide / zeenuwgassen Silent ICU project
11:45   Circulation practice Evidence van postoperatief AutoWeaning? Nieuwe praktijkgids medische technologie Nieuwe drugs / designer drugs Quality of life after coronary bypass
12:15   Lunch / bezoek exposanten / poster presentaties Lunch / bezoek exposanten / poster presentaties Lunch / bezoek exposanten / poster presentaties Lunch / bezoek exposanten / poster presentaties Lunch / bezoek exposanten / poster presentaties
13:45   Work your curves - workshop curves met Servo U Closed Loop sedatie op de IC Chronobiologie Zorgeloos oud worden - polyfarmacologie Right dose right now
14:15    Bloeddruk regulatie bij (neuro) traumapatienten   Antistolling / bloedingen Virtual Reality Bril / PTSS
14:45   Pauze Pauze Pauze Pauze Pauze
15:10   Workshop microcirculatie Analyse van Big Data - Automatic Warnings 3D lab - UMCG Ontzorgen van verpleegkundigen - klinische farmacie - ready to use madicatie Microcirculatie bij patienten met een LVAD
15:35    Remote aansturen van de IC Human patient simulator Closed loop medicatie Onderwerp volgt
16:00   Pauze Pauze Pauze Pauze Pauze
16:25 Uitreiking Johan Groeneveld poster award      
16:30 Keynotespreker - onderwerp volgt      
17:30 Afsluitende borrel      
Drager Medical
FHM medical
opsteker
JRM Medical
MA-COM
Franciscus
BD
Halyard
Inter Change
Orionpharma
Fresenius
Merit Medical
Arjo Huntleigh
Skills Meducation
Lowenstein
TMI
Eurostriel
Tishiba
Vygon
Patrick van Veen
The Dare Company
Vyaire
Erben Wennemars
Thermo Scienfitic
Hamilton Medical
interactie
OLVG
De Kroon Medical
Maquet
Cesarmed
Itemedical
Banner aanvragen