Book Navigation
 • SEH
 • Kinder IC
 • Klinisch Fysici
 • Research Critical Care
 • Circulation Practitioners
 • Medicatie
 • Medische Technologie
 • Intensive Care
 • Ventilation Practitioners
 • SEH
 • Kinder IC
 • Klinisch Fysici
 • Research Critical Care
 • Circulation Practitioners
 • Medicatie
 • Medische Technologie
 • Intensive Care
 • Ventilation Practitioners
 • SEH
 • Kinder IC
 • Klinisch Fysici
 • Research Critical Care
 • Circulation Practitioners
 • Medicatie
 • Medische Technologie
 • Intensive Care
 • Ventilation Practitioners
 • Intensive Care
 • Ventilation Practitioners

Een klacht indienen

Wij willen u vriendelijk verzoeken onderstaand formulier (zo volledig mogelijk) in te vullen, opdat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn. U krijgt zo snel mogelijk een reactie. Deze zal uiterlijk binnen 10 werkdagen verstuurd zijn

Velden gemerkt met een * zijn verplichte velden.

Klachtenprocedure

 1. Een klacht kan uitsluitend worden ingediend via het op de Topics website beschikbaar klachtenformulier. 
 2. Direct na verzending van de klacht ontvangt de indiener via e-mail een reactie, waarbij de geregistreerde informatie wordt aangegeven. Mocht deze informatie niet worden ontvangen dient dit gemeld te worden op het e-mailadres: klachten@topicsinic.nl
 3. De gehele behandeling en afhandeling geschiedt via de Topics website en het specifieke e-mailadres klachten@topicsinic.nl. Wanneer deze communicatie niet adequaat verloopt kan contact worden gezocht met de Topics-voorzitter, de heer Z. Trogrlic, telefoon 06 40970805   
 4. Klachten worden in eerste instantie behandeld door het bestuur ((vice)voorzitter, secretaris, penningmeester) van Topics. 
 5. Uitspraak op een klacht vindt plaats binnen 2 maanden na indiening. 
 6. Wanneer de klager niet akkoord gaat met de uitspraak van het bestuur, kan er beroep worden aangetekend bij een externe partij. Hiervoor dient de klacht voorgelegd te worden aan: r.stui@vumc.nl, t.a.v. mevr. R. Stui, onder vermelding klachtenprocedure Topics. Tevens dient daarbij aangegeven te worden op welke grond klager het oneens is met de uitspraak van het bestuur. 
 7. De externe beroepsinstantie doet een, voor het Topics-bestuur bindende, uitspraak, binnen 2 maanden na ontvangst van het beroep. Eventuele consequenties van de uitspraak worden binnen 4 weken afgehandeld. 
 8. Wanneer de aangegeven termijnen van klacht- en beroepsafhandeling of afhandeling van de uitspraak niet gehaald kunnen worden ontvangt de klager daarvan bericht, met opgave van redenen en de termijn die het uitstel gaat duren. 
 9. Het Topics-bestuur garandeert de vertrouwelijke behandeling van iedere klacht / beroep. 
 10. Opslag van de gegevens vindt plaats in een database gekoppeld aan de Topics website, waar uitsluitend het Topics-bestuur als geautoriseerd persoon toegang toe heeft. 
 11. Na de uitspraak op klacht of beroep worden de geregistreerde gegevens nog  12 maanden bewaard. Na deze termijn worden alle gegevens betreffende de klacht vernietigd.

Contactformulier

Bericht*
E-mailadres*
 
Aanhef* Dhr. Mevr.
Voorl.*
Tussenv. / Achternaam*
 
Bedrijfsnaam
Uw functie
Adres* / Huisnummer*
 
Postcode* / Plaats*
Land
Telefoonnummer*
Faxnummer
 
  Visual CAPTCHA
Vul de bovenstaande code in
 
thermo fisher
CLB healthcare
Nestle Healthscience
Masimo
Getinge
ITe Medical
Arjo
Interchange
Interactie groep
Becton Dickinson
Philips Healthcare
GE healthcare
Baxter Nederland
Hamilton Medical Nederland
Kercher medical
Halyard
Merit Medical
Vygon
Medela
Linde Healthcare
Dale Medical
Banner aanvragen