Book Navigation
 • SEH
 • Kinder IC
 • Klinisch Fysici
 • Research Critical Care
 • Circulation Practitioners
 • Medicatie
 • Medische Technologie
 • Intensive Care
 • Ventilation Practitioners
 • SEH
 • Kinder IC
 • Klinisch Fysici
 • Research Critical Care
 • Circulation Practitioners
 • Medicatie
 • Medische Technologie
 • Intensive Care
 • Ventilation Practitioners
 • SEH
 • Kinder IC
 • Klinisch Fysici
 • Research Critical Care
 • Circulation Practitioners
 • Medicatie
 • Medische Technologie
 • Intensive Care
 • Ventilation Practitioners
 • Intensive Care
 • Ventilation Practitioners

Poster presentatie = Gratis toegang

TopicsinIC verleent een gratis ticket voor dag 2 voor degene die een posterpresenatie gaat verzorgen. Alle presentaties komen in aanmerking voor de posterprijs van €250,- 

Om in de aanmerking voor een posterpresentatie te komen kan een gestructureerd abstract van een onderzoek, een PRI, een CAT, een interessante casus of opvallende bevinding gerelateerd aan de zorg en/of behandeling van acuut zieke patiënten ingezonden worden via info@topicsinic.nl

Voor meer info lees hieronder:

Richtlijnen voor een abstract ten behoeve van een posterpresentatie op Topics:

Algemeen

Alle abstracts dienen in de vorm van een email worden opgestuurd aan info@topicsinic.nl. Er worden geen papieren of onjuist opgestelde abstracts geaccepteerd. Het is dus niet de bedoeling dat een complete poster wordt ingestuurd, maar een apart abstract. Lees zorgvuldig de instructies voordat u start met het maken van uw abstract. De deadline voor insturen is 1 december 2018. Daarna graag in overleg.
De indiener van een abstract ontvangt een email waarin bevestiging van ontvangst, en na beoordeling tevens een email over acceptatie of weigering. 


Beoordeling

Ingediende abstracts worden anoniem beoordeeld door een aantal leden van de organisatie.
Er wordt van de indieners verwacht dat er van het abstract een poster wordt gemaakt die op de dag van het congres op de posterborden komen te hangen.

Tijdens de lunch wordt een minipresentatie gegeven door de indiener van 5 minuten (maximaal 3 dia's) waarin de essentie van hun abstract/poster wordt verteld aan de postercommissie en natuurlijk aan de belangstellenden. Toezending van die 3 slides uiterlijk 10 december 18.00 uur toesturen via info@topicsinic.nl, anders kan er geen presentatie worden gegeven.

Voor aanwijzingen waar de poster qua layout en formaat aan moet voldoen: zie onderaan deze pagina. Zie voor het tijdstip van presentatie het programma van 12 december hier op de website.

 

Het maken van een abstract

Inhoud
Titel / auteur
Elk abstract start met een heldere titel, met daaronder de auteurs betrokken bij het opstellen van de abstract. De naam van de presenterende auteur wordt onderstreept. Per auteur geeft u de affiliatie aan.

Kern
De kern van het abstract bestaat uit:

 • een inleiding, waarin liefst een heldere hypothese wordt geformuleerd
 • een materialen en methoden-sectie, waarin u meldt hoe het onderzoek is uitgevoerd,
 • de resultaten, waarin de belangrijkste bevindingen of casusbeschrijving(en)worden weergegeven, en tot slot
 • een conclusie, waarin u kort de bevindingen becommentarieert en een conclusie trekt naar aanleiding van het onderzoek.
 • Discussie (eventueel, niet verplicht)
 • Aanbevelingen (eventueel, niet verplicht)

Indien het onderwerp van uw abstract is gericht op een nieuwe ontwikkeling binnen de intensive care verpleegkunde en het geen strikte onderzoeksopzet betreft dient u gebruik te maken van een binnen het beroep gebruikelijke herkenbare methodiek. Bijvoorbeeld een model als de cirkel van Demming, een projekt vorm of het INK model.

Het abstract mag worden opgesteld in de Nederlandse taal alsook in de Engelse taal.

Lay out
Het abstract is:

 • Meest belangrijk: niet langer dan een enkel A4, (inclusief titel, opsomming van auteurs, eventuele figuren, tabellen en/of referenties).
 • lettergrootte 11,
 • lettertype Arial,
 • enkelvoudige regelafstand, geen extra ruimte voor of na alinea's.

Laat vooraf aan indienen uw co–auteurs zorgvuldig meelezen. Besteed aandacht aan uw abstract; vaak kunnen gegevens handig worden samengevat in de vorm van figuren en/of tabellen.

Poster

Nadat uw abstract hopelijk is geaccepteerd door de postercommissie voor presentatie krijgt u bericht per e-mail. De poster dient als portrait te worden opgehangen (in verband met het formaat van de posterborden), liefst in A0-formaat (84x119 cm). Bevestigingsmateriaal is aanwezig. U dient zelf de poster na afloop van het congres te verwijderen en mee te nemen, anders wordt deze vernietigd. De winnende poster wordt als pdf op de website beschikbaar gesteld.

Posterprijs winnaar 2016: klik hier voor: pdf

Posterprijs winnaar 2015: klik hier voor: pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaar Posterprijs winnaar 2015:

Ik ben ontzettend blij met de prijs en met het enthousiasme waarmee mijn posterpresentatie is ontvangen. Ik wil het bedrag investeren in mijn project. Graag wil ik kinderbrievenbussen aanschaffen. Als vader of moeder bij ons op de IC ligt, kan deze brievenbus aan het kind worden gegeven en gedurende de opname op de kamer van de patiënt worden geplaatst. Kinderen kunnen hier tekeningen in doen. Oudere kinderen kunnen op deze manier ook brieven schrijven  naar hun vader of moeder. Na ontslag van de IC mag de brievenbus mee naar huis. De patiënt kan  de brievenbus thuis openen en samen met het kind de brieven en tekeningen bekijken. Met als doel bevordering van de verwerking van zowel de ouder als het kind. Mocht een ouder komen te overlijden, kan de brievenbus ook worden meegenomen naar huis. Op die manier kan de inhoud van de brievenbus een dierbare herinnering zijn. 

Deze prijs geeft me de gelegenheid om dit idee in de praktijk toe te passen waarvoor dank!

 Met vriendelijke groet,

 Evelien de Vries-van Hooff, IC vpk VUmc, Amsterdam

 

 

thermo fisher
CLB healthcare
Nestle Healthscience
Masimo
Getinge
ITe Medical
Arjo
Interchange
Interactie groep
Becton Dickinson
Philips Healthcare
GE healthcare
Baxter Nederland
Hamilton Medical Nederland
Kercher medical
Halyard
Merit Medical
Vygon
Medela
Linde Healthcare
Dale Medical
Banner aanvragen