Book Navigation
 • SEH
 • Kinder IC
 • Klinisch Fysici
 • Research Critical Care
 • Circulation Practitioners
 • Medicatie
 • Medische Technologie
 • Intensive Care
 • Ventilation Practitioners

Poster presentatie = Gratis toegang

TopicsinIC verleent een gratis ticket voor dag 2 voor degene die een posterpresenatie gaat verzorgen. Alle presentaties komen in aanmerking voor de posterprijs van €250,- 

Om in de aanmerking voor een posterpresentatie te komen kan een gestructureerd abstract van een onderzoek, een PRI, een interessante casus of opvallende bevinding gerelateerd aan de zorg en/of behandeling van acuut zieke patiënten ingezonden worden via info@topicsinic.nl

Voor meer info lees hieronder:

Richtlijnen voor een abstract ten behoeve van een posterpresentatie op Topics:

Algemeen

Alle abstracts dienen in de vorm van een email worden opgestuurd aan info@topicsinic.nl Er worden geen papieren of onjuist opgestelde abstracts geaccepteerd. Lees dan ook zorgvuldig de instructies voordat u start met het maken van uw abstract. De deadline voor insturen is 1 december 2017. Daarna graag in overleg.
De indiener van een abstract ontvangt een email waarin bevestiging van ontvangst, en na beoordeling tevens een email over acceptatie of weigering. 


Beoordeling

Ingediende abstracts worden anoniem beoordeeld door een aantal leden van de organisatie. De geselecteerde abstracts worden na acceptatie op de website geplaatst.
Er wordt van de indieners verwacht dat er van het abstract een poster wordt gemaakt die op de dag van het congres op de posterborden komen te hangen.

Tijdens de lunch wordt een minipresentatie gegeven door de indiener van 5 minuten (maximaal 3 dia's) waarin de essentie van hun abstract/poster wordt verteld aan de postercommissie en natuurlijk aan de belangstellenden.

Voor aanwijzingen waar de poster qua layout en formaat aan moet voldoen: zie onderaan deze pagina. Zie voor het tijdstip van presentatie het programma van 14 december hier op de website.

 

Het maken van een abstract

Inhoud
Titel / auteur
Elke abstract start met een heldere titel, met daaronder de auteurs betrokken bij het opstellen van de abstract. De naam van de presenterende auteur wordt onderstreept. Per auteur geeft u de affiliatie aan.

Kern
De kern van het abstract bestaat uit:

 • een inleiding, waarin liefst een heldere hypothese wordt geformuleerd, een materialen en methoden-sectie, waarin u meldt hoe het onderzoek is uitgevoerd,
 • de resultaten, waarin de belangrijkste bevindingen of casusbeschrijving(en)worden weergegeven, en tot slot
 • een conclusie, waarin u kort de bevindingen becommentarieert en een conclusie trekt naar aanleiding van het onderzoek.
 • Discussie
 • Aanbevelingen

Indien het onderwerp van uw abstract is gericht op een nieuwe ontwikkeling binnen de intensive care verpleegkunde en het geen onderzoeksopzet betreft dient u gebruik te maken van een binnen het beroep gebruikelijke herkenbare methodiek. Bijvoorbeeld een model als de cirkel van Demming, een projekt vorm of het INK model.

Het abstract mag worden opgesteld in de Nederlandse taal alsook in de Engelse taal.

Lay out
Het abstract is:

 • niet langer dan een enkel A4, (inclusief titel, opsomming van auteurs, eventuele figuren, tabellen en/of referenties).
 • lettergrootte 12,
 • lettertype Arial,
 • enkelvoudige regelafstand.

Laat vooraf aan indienen uw co–auteurs zorgvuldig meelezen. Besteed aandacht aan uw presentatie; vaak kunnen gegevens handig worden samengevat in de vorm van figuren en/of tabellen.

Poster

Nadat uw abstract hopelijk is geaccepteerd door de postercommissie voor presentatie krijgt u bericht per e-mail. De poster dient als portrait te worden opgehangen (in verband met het formaat van de posterborden), liefst in A0-formaat (90x125 cm). Bevestigingsmateriaal is aanwezig. U dient zelf de poster na afloop van het congres te verwijderen en mee te nemen, anders wordt deze vernietigd.

Posterprijs winnaar 2016: klik hier voor: pdf

Posterprijs winnaar 2015: klik hier voor: pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaar Posterprijs winnaar 2015:

Ik ben ontzettend blij met de prijs en met het enthousiasme waarmee mijn posterpresentatie is ontvangen. Ik wil het bedrag investeren in mijn project. Graag wil ik kinderbrievenbussen aanschaffen. Als vader of moeder bij ons op de IC ligt, kan deze brievenbus aan het kind worden gegeven en gedurende de opname op de kamer van de patiënt worden geplaatst. Kinderen kunnen hier tekeningen in doen. Oudere kinderen kunnen op deze manier ook brieven schrijven  naar hun vader of moeder. Na ontslag van de IC mag de brievenbus mee naar huis. De patiënt kan  de brievenbus thuis openen en samen met het kind de brieven en tekeningen bekijken. Met als doel bevordering van de verwerking van zowel de ouder als het kind. Mocht een ouder komen te overlijden, kan de brievenbus ook worden meegenomen naar huis. Op die manier kan de inhoud van de brievenbus een dierbare herinnering zijn. 

Deze prijs geeft me de gelegenheid om dit idee in de praktijk toe te passen waarvoor dank!

 Met vriendelijke groet,

 Evelien de Vries-van Hooff, IC vpk VUmc, Amsterdam

 

 

JRM Medical
MA-COM
Franciscus
BD
Halyard
Inter Change
Orionpharma
Fresenius
Merit Medical
Arjo Huntleigh
Skills Meducation
Lowenstein
TMI
Eurostriel
Tishiba
Vygon
Patrick van Veen
The Dare Company
Vyaire
Erben Wennemars
Thermo Scienfitic
Hamilton Medical
interactie
OLVG
De Kroon Medical
Maquet
Cesarmed
Itemedical
Banner aanvragen